İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Çorum Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Vizyon

VİZYONUMUZ

Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.” şeklinde belirlenmiştir.

Öorum AFAD Müdürlüğü vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, bölgesel düzeyde güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı öngörmektedir. Bu bağlamda

HEDEFLERİMİZ

1) Şehrimizi afet ve acil durumlara en iyi şekilde hazırlamak,

2) İlimizde yaşayan insanımızın afetlere karşı korunma bilincini geliştirmek,

3) Görevlerimizi nitelikli insan kaynaklarımız ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile en iyi şekilde yerine getirmek,

4) Güvenli yerleşim ve yapılaşma konularında çalışmak,

5) Kentimizi olası afetlere karşı hazırlamak ve oluşabilecek riskleri en aza indirgemek,

6) Gelecekte afetlere ve acil durumlara hazır bir ÇORUM oluşturmak.